Centro direktorius

Centro direktorė Daiva Dekontaitė

Išsilavinimas:
Klaipėdos Universitete baigtos Slaugos bakalauro studijos.
Klaipėdos Universitete įgytas Socialinio darbo Magistro kvalifikacinis laipsnis.
Mediatorė (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą 2020-01-13 Nr. (3.20) M-1)

 

2021 m. kelta kvalifikacija:

2021-10-14 dalyvavo Globos namai „UŽUOVĖJA“ organizuotose socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programoje SD20180104 8 val. mokymuose „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas“.
2021-09-09 (8 val.) Sertificate of Participation International Scientific and Practical Conference „Helping a Person in Turbulent Circumstances: the Experience of an International Projekt“. The conference will be held within the framework of  the Ukrainian-Lithuanian project.
2021-05-05 dalyvavo UAB „Mokymų klubas“ organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose (6 ak. val.) „Strateginis planavimas viešajame sektoriuje.
2021-04-29, 30 dalyvavo 20 ak.val. trukmės nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo seminare „Konsultavimo pradžiamokslis. Praktiniai konsultavimo mokymai“, organizatoriai Kolpingo kolegija.
2021-04-14 dalyvavo (nuotoliniuose)  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos organizuotuose mokymuose (8 ak.val.)  „ASPĮ sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų, gydytojų odontologų, slaugytojų, akušerių) atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas“ kompetencijos korupcijos prevencijos srityje.
2021-01-19 išklausė nuotolinius mokymus organizuotus UAB Ekonomikos mokymo centro „Vidaus kontrolės politika viešajame sektoriuje: praktinis diegimas ir taikymas“ (4 val.)
Nuo 2020-12-09 iki 2021-01-26 dalyvavo Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacijos organizuojamuose grupės supervizijos procese (nuotoliniu būdu) keldama profesinę kvalifikaciją 24 val. (8 susitikimai).

2020 m. kelta kvalifikacija:
2020 m. sausio mėn. įtraukta į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą
2020-02-06 dalyvavo praktinėje mokymų sesijoje (8 val.) organizuojamų vadovas.lt,  „Vadavo EQ praktikoje: rezultatyvios emocijos“
2020-02-12 baigė pasirengimo pastebėti savižudybės pavojų mokymus „SafeTALK“
2020-03-05 dalyvavo mokymuose „Lyčių lygybė ir paslaugų teikimas“ (8 val.)
2020-05-13 dalyvavo projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijos narių ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių mokymuose (8 val.)
2020-05-19 dalyvavo mokymuose „Veiklos rezultatų matavimai socialinių paslaugų įstaigoje“ (8 ak. val.)
2020-08-04 išklausė 3 val. trukmės Lietuvos žmonių su negalia sąjungos organizuotus mokymus tema „Bendravimo su žmonėmis turinčiais negalią ypatumai“
2020-09-08 dalyvavo 8 ak. valandų socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymuose tema: „Vietos bendruomenių (socialinių paslaugų organizacijų) tarp sektorinio bendradarbiavimo stiprinimas deinstitucionalizacijos procese“
2020-09 14-15 dienomis  baigė 16 val. intervencijų, stiprinančių norą gyventi, mokymus  „+ ASIST“
2020-09-23 išklausė/dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos organizuojamame  nuotoliniame seminare  2,5 val. tema „Kaip skatinti aukštyje dirbančių darbuotojų atsakingus ir saugius veiksmus darbo vietoje“
2020-09-24 dalyvavo, Lietuvos teismai nacionalinės teismų administracijos, organizuotoje nuotolinėje tarptautinėje praktinėje  konferencijoje „Mediacijos sėkmės istorija ir jos kaina“ (8 akad.val.)
2020-09-25 dalyvavo nuotoliniuose mokymuose: Projektas „Rask jėgų save pakeisti“, organizatorius VšĮ „Mūsų Saulužė tema: „Konfliktas, sprendimo pagrindai. Priežastys, strategija ir taktika“ (6 ak.val.)
2020-09-26 dalyvavo nuotoliniuose mokymuose: Projektas „Rask jėgų save pakeisti“, organizatorius VšĮ „Mūsų Saulužė“ tema: „MEDIACIJA Teorija ir praktika“ (8 ak.val.)
2020-02-18; 2020-09-13 išklausė 16 akad. val. mokymo kursą „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“
2020-11-05 dalyvavo nuotoliniuose mokymuose (8 ak.val.) „Motyvacinis interviu: principai, priemonės, būdai, sunkumai ir rizikos.“ mokymus organizavo VšĮ „Mūsų Saulužė
2020-11-27 dalyvavo 28 val. Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose mokymuose „Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams“
2020-12 3-4 dienomis dalyvavo nuotoliniuose valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamoje konferencijoje tema „Sėkmingos globos link“ (16 ak.val)

2019 m. kelta kvalifikacija:
Seminaras/mokymai  „Personalo dokumentacijos valdymas. Darbuotojų asmens duomenų naudojimas ir apsauga. Darbuotojų santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo“ 6 val. (2019-03-29)
Seminaras/mokymai „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“ 8 ak. val. (2019-06-10)
„Socialinių paslaugų įstaigų, diegiančių EQUASS kokybės sistemą, vadovų mokymai“ 16 val. (2019 m. liepos 16,d. ir 25 d.)
Išklausytas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos organizuotas 40 ak. val. mediatorių mokymų kursas. (2019-11-18 išlaikytas mediatorių egzaminas)
Seminaras „Efektyvus bendravimo būdai teatrinių metodų priemonėmis“ 8 val. (2019 m. rugsėjo 27 d.).
Konferencija „Globojamas vaikas šeimoje: globos centro iššūkiai ir galimybės“ 8 ak. val. (2019-12-19)
Direktorė bendradarbiaudama su probacijos pareigūne savanoriškai vedė mokymų programą smurtautojams  (2019 m. sausio-spalio mėn.)

Centro direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada
Centro direktoriaus 2018 m. veiklos vertinimo išvada
Centro direktoriaus 2017 m. veiklos vertinimo išvada

Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta: 2021-09-30

Pasidalinkite
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad