Susipažįstame su teisių chartija

Susipažįstame su teisių chartija

2020-07-22 dieną su dienos socialinės globos paslaugų gavėjais aptartos jų teisės ir pareigos. Diskusijų metu paslaugų gavėjai suprato, kad  turi teisę:

 • į kokybiškas paslaugas;
 • būti savitu ir skirtingu;
 • į orų savo emocinių, fizinių, socialinių poreikių patenkinimą;
 • į saviraišką;
 • dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime;
 • į sportą Centre;
 • pasirinkti mėgstamą veiklą;
 • į medicinos pagalbą;
 • saugiai atvykti į Centrą;
 • tobulinti savo gebėjimus;
 • gauti reikalingą informaciją suprantamiausia kalba;
 • į savo stiprybes;
 • į konfidencialumą;
 • į nešališką ir pagarbų Centro darbuotojų, teikiančių paslaugas, elgesį;
 • laisvai reikšti savo nuomonę;

Lygiagrečiai aptarėme, kad žinodami savo teises neturime pamiršti ir pareigų, kurios yra:

  • su socialines paslaugas teikiančiais darbuotojais bendrauti ir bendradarbiauti mandagiai, geranoriškai ir pakančiai;
  • gerbti kitus asmenis nediskriminuojant dėl religijos, kalbos, amžiaus, lyties, rasės, pilietybės, tautybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos;
  • priimti ir įsitraukti į teikiamų socialinių paslaugų procesą;
  • vykdyti pagalbos plane numatytas priemones;
  • gerbti Centro darbuotojus, jų teises ir laisves;
  • teikti pasiūlymus ir aktyviai dalyvauti planuojant socialines paslaugas;
  • konfliktinėse situacijose nenusistatyti priešiškai, išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyvaus sprendimo;
  • vengti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus;
  • gerbti kitų asmenų privatų gyvenimą;
  • laikytis konfidencialumo principų;
  • laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Tikime, kad prie informacijos kartojimo dar grįšime, bet juk kartojimas ir yra žinojimo pagrindas.

 

Share this post

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad