Integrali pagalba

Integrali pagalba (socialinės globa ir slauga) namuose

Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2016 m. spalio 5 dieną pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra, kuria įsipareigoja Palangos m. savivaldybėje teikti Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“  projektui įgyvendinti Palangos m. socialinių paslaugų centrui skyrė iš Europos socialinio fondo lėšų 156 000 Eur. Centras projektą įgyvendino sėkmingai, paslaugos suteiktos 49 asmenims. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (21.1.4-22) SD-6175, 2019 m. birželio 12 d. raštu Nr. (21.12.15E-22) SD-3034 projektas įgyvendinimas buvo pratęstas iki 2020 m. balandžio 30 d., papildomai skirta 31 200 Eur. 2020 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu Nr. (21.12.15E-22) SD-93 projektas tęsiamas iki 2021 m. lapkričio 30 d., projektui įgyvendinti iš Europos socialinio fondo lėšų papildomai skirta 112 920 Eur.
Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Projekto įgyvendinimo metu integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose bus suteikta iki 60 neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų.  Bus teikiamos konsultavimo paslaugos šeimos nariams prižiūrintiems neįgalius ar senyvo amžiaus asmenis sudarant geresnes sąlygas įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jų globojamiems šeimos nariams sudaryti sąlygas kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą.
Projekto vykdymo trukmė – 59 mėnesiai.  Siekiant užtikrinti kokybišką integralios pagalbos paslaugų teikimą formuotos dvi mobilios komandos, tam, kad komandos suteiktų kokybiškas integralias paslaugas yra aprūpintos automobiliu, sanitarinėmis ir higienos prekėmis, slaugos įranga ir įrenginiais pritaikytais darbui su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis.

Tarybos-sprendimas
Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų, teikiamų asmens namuose, sąrašas

Laukiančių eilėje: Integralios pagalbos laukiančių eilėje yra 4 asmenys.

Informacijos teirautis
Socialinė darbuotoja Agnė Ronkė
Slaugytoja  Saulė Skinulienė

Tel.:  8 (619) 86070

el.paštas: agne.ronke@palangosspc.lt

Informacija atnaujinta 2020-12-08

 

Pasidalinkite
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad