GLOBOS CENTRAS

Palangos miesto socialinių paslaugų centrui, Palangos miesto tarybos sprendimu 2018 m. balandžio 26 d. Nr. T2-96,  pavesta vykdyti Globos centro funkcijas. Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
Šią veiklą organizuoja Centro globos koordinatorius. 
Pagrindinės globos centro funkcijos:

  • budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paieška, atranka;
  • paruošimas globoti, prižiūrėti vaiką (-us) pagal GIMK programą;
  • bendradarbiaujant su VTAS išvados dėl pasirengimo vaiko globai rengimas ir budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų skyrimas atsižvelgiant į vaiko interesus;
  • organizuoja savipagalbos grupes, kurių dažnis planuojamas atsižvelgiant į  globėjų (rūpintojų), įtėvių poreikius ir globos centro darbuotojų žmogiškuosius išteklius;
  • individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas, atvejų koordinavimas;
  • pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas (pvz., papildoma psichologinė, psichiatrinė, pagalba, neformalus ugdymas);
  • pagalbos teikimas ir (ar) budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai (psichologinė, konsultacinė, teisinė ir pan.);
  • bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) teikiančiais socialiniais darbuotojais (individualaus pagalbos šeimai ir vaikui plano suderinimas, vaiko (-ų) vizitų grafiko sudarymas, dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose ir pan.);
  • tarpininkavimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų vaikui;
  • atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
  • budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;
  • globos, įvaikinimo viešinimas;
  • metodinė pagalba bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams, šeimynoms.

VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“

         

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31
Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.

Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.
Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei  jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.
Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.

Visi Lietuvos globos centrai – https://globoscentrai.lt/
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:  Globos koordinatorė Vitalija Kniukštienė, Tel.: 8(460) 48412;mob. tel.8 (618) 43170; El. paštas: kniukstiene.vitalija@palangosspc.lt

Globos centro specialistai:
Globos koordinatorė Vitalija Senkienė 

 • Tel.: 8 (460) 48412; mob. tel. 8 (618) 43170;
 • El. paštas: senkiene.vitalija@palangosspc.lt
 • Darbo laikas:

I – IV: 8:00 – 16:45
V: 8:00 – 15:30
Pietų pertrauka: 13:00 – 13:30

Atestuotas socialinis darbuotojas (GIMK) Gražina Diemintienė

   • Tel.: 8 (460) 48412; mob. tel. 8 (626) 54623;
   • El. paštas: grazina.diemintiene@palangosspc.lt

Atestuotas socialinis darbuotojas (GIMK) Agnė Ronkė

   • Tel.: 8 (619) 86070
   • El. paštas: agne.ronke@palangosspc.lt

Psichologė Jelena Bachlina

   • Tel.: 8 (615) 66139
   • El. paštas: psichologas@palangosspc.lt

Apie mus rašo:
https://www.palangostiltas.lt/+gerumo+salos+zinute+visiems+kiekvienas+vaikas+turi+prigimtine+teise+augti+seimoje,7,2,11306.html

Palangos miesto socialinių paslaugų centro, vykdančio Globos centro funkcijas veiklos planas 2021 metams
Palangos miesto socialinių paslaugų centro, vykdančio globos centro funkcijas 2020 m.veiklos plano įgyvendinimo
Globos centro 2020 m. veiklų viešinimo planas
Globos centro veiklos planas 2020 metams
Globos centro pagrindinės veiklos
Informacija apie budinčius globotojus
Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas
Globos centro, budinčio globotojo ir socialinio globėjo veiklos finansavimas

Informacija atnaujinta 2021-10-12

Pasidalinkite
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad