Gebėjimo ir savarankiškumo pasirūpinti savimi vertinimas

ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENINIUS SPRENDIMUS

Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.10 straipsnio „Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje“ pakeitimais, Palangos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2016 m. kovo 15 d. Nr. A1-247, Palangos m. socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Vertinamos šios sritys:

Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas).
Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis).
Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:
Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.
Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasėkmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.
Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.
Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas

 

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI ĮVERTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu  Nr. A1-765/v-1530 ir Palangos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2019 m. liepos 3 d. Nr. A3-393, Palangos m. socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina senatvės pensinio amžiaus asmenų, kuriems nustatomi specialieji poreikiai, pildo Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną.

Specialieji poreikiai vertinami individualiai 5 veiklose:

  1. Mobilumas/judėjimas
  2. Žinių taikymas
  3. Bendravimas
  4. Savarankiškumas
  5. Kasdienė veikla.

SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

Vadovaujantis Socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo Palangos miesto administracijos direktoriaus 2019 birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-818 „Dėl Socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo administravimo procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, pakeisto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 27 d. įsakymu A1-1553 „Dėl direktoriaus 2019 m. vasario 21d. įsakymo A1-212 pakeitimo“ Palangos miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina senyvo amžiaus bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikį.

Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

Asmens socialinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens bendruomeninius ryšius, bendravimo įgūdžius, gyvenamosios aplinkos pritaikymą, darbingo amžiaus asmens galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir užimtume, ryšius su šeima ir artimaisiais, artimųjų galimybes suteikti pagalbą asmeniui ir asmens motyvaciją priimti pagalbą.

Asmens fizinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens galimybę savarankiškai judėti, maitintis, atlikti namų buities darbus, tvarkyti finansinius reikalus, asmens pažintines funkcijas, fizinę ir psichinę sveikatos būklę, poreikį pagalbai ir šeimos narių ar artimųjų galimybes suteikti pagalbą.

 

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Liną Zobernytę
Tel.:  8 (694) 96839
El. paštas: lina.zobernyte@palangosspc.lt
Adresas: Gintaro g.34, Palanga

Informacija atnaujinta: 2021-09-21

Pasidalinkite
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad