„Equass“ kokybės sistema


CENTRO ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO APRAŠAS DARBUI SU ŠEIMOMIS, TAIKANT ATVEJO VADYBĄ
SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO,PALAIKYMO IR ATKŪRIMO PASLAUGAS GAUNANČIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PLANAS 2021 METAMS
ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO APRAŠAS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJAMS,JŲ GLOBĖJAMS,RŪPINTOJAMS IR DARBUOTOJAMS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ,DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KOKYBĖS POLITIKOS APRAŠAS
PAGALBOS ŠEIMAI PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA
PAGALBOS ŠEIMAI PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALAUS PLANAVIMO PROCESĄ PROCEDŪROS
PAGALBOS ŠEIMAI PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDURŲ APRAŠYMAS (1)
PAGALBOS ŠEIMAI PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA
PAGALBOS ŠEIMAI PASLAUGŲ GAVĖJŲ ORUMO, FINANCINIO PIKTNAUDŽIAVIMO IR FIZINIĖS NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO PREVENCIJOS PROCEDŪROS
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ORUMO, FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO IR FIZINĖS NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO NUOSTATOS IR PREVENCIJOS PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠAS
 NUOLATINIO TOBULINIMOSI IR MOKYMOSI SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO POLITIKA
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪROS APRAŠAS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBO SU ŠEIMOMIS PADALINIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS GLOBOS PLANO RENGIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ KOKYBĖS KONCEPCIJA
DARBUOTOJŲ 2020 M.KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PLANAS
PAGALBOS ŠEIMAI PADALINIO EQUASS DIEGIMO PLANAS
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO EQUASS DIEGIMO PLANAS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO APRAŠAS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA

Informacija atnaujinta 2021-03-23

Pasidalinkite
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad