Projektinė veikla

agentura

„SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ

2019 m. birželio 25 d. Palangos miesto socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį su VšĮ Valakapių reabilitacijos centru dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 ir siekia įsigyti EQUASS Assurance sertifikatą. EQUASS kokybės sistemos diegimo veiklos: įstaigos vadovų mokymai; įstaigos koordinatorių mokymai; praktiniai, teoriniai įstaigos darbuotojų mokymai tokiomis temomis kaip individualios paslaugos, įgalinimas, partnerystės efektyvumo matavimai; EQUASS diegimas įstaigoje, EQUASS išorės auditas Įstaigoje.

agentura

VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“

2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu„ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ . Oficialus projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai – Palangos miesto savivaldybės administracija, Palangos miesto socialinių paslaugų centras. Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Projekto įgyvendinimui Palangos miesto savivaldybėje skiriama – 34020.00 Eur. su PVM. Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 m. gruodžio 31 d.
 

agentura

„PER SAVANORYSTĘ Į GERESNĘ GYVENIMO KOKYBĘ“

Finansuojamo pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonė Nr. 08.3.2-ESFA-415 „54+“Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2017 m. rugsėjo 12 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su VĮ „Trečiasis amžius“ dėl savanorių priėmimo. Šiuo projektu siekiama sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims (nuo 55 m.) įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. Projekto metu numatoma įgyvendinti kompleksines veiklas: asmenų savanoriškos veiklos organizavimą ir vykdymą, psichologinės pagalbos ir bendrųjų mokymų teikimas bei švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos įgyvendinimą.Palangos miesto socialinių paslaugų centras projektinę veiklą įgyvendinti pradėjo 2018 m. lapkričio mėn. Projekto metu įsipareigojama pritraukti 30 savanorių.

„INTEGRALI PAGALBA“

Integrali pagalba (socialinės globa ir slauga)
 
agentura
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“  projektui įgyvendinti iki 2019 m. liepos 4 d. Palangos m. socialinių paslaugų centrui buvo skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 156 000 Eur. Centras projektą įgyvendino sėkmingai, paslaugos suteiktos 44 asmenims. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (21.1.4-22) SD-6175 ir 2019 m. birželio 12 d. raštu Nr. (21.12.15E-22) SD-3034 projektas tęsiamas iki 2020 m. balandžio 30 d., projektui įgyvendinti papildomai skirta 31 200 Eur.

2019 m.  projektai, kuriuose centras dalyvauja kaip partneris:
Projektas „Laiminga šeima- laiminga vaikystė“ – oficialus projekto vykdytojas būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“. Projekto tikslas – organizuoti paskaitas, seminarus tėvams ar globėjams apie šeimos santykių svarbą vaiko asmenybės raidai. Projektą finansuoja – Palangos miesto savivaldybė, skirta  1 500.00 Eur.
2018 m. projektai, kuriuose centras dalyvavo kaip partneris:

  • Projektas „Šeimos kūrybiniai marškiniai“– oficialus projekto organizatorius Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“; projektą finansuoja Palangos savivaldybės Socialinis rūpybos skyrius, skirta 1000,00 Eur.

  • Projektas Šeimos ašara (Kompleksinė psichosocialinė pagalba šeimoms netekusioms kūdikio) – oficialus projekto organizatorius Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“; projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, skirta 6000,00 Eur.
  • Projektas „Kuriu ir dalinuosi“  – oficialus projekto vykdytojas verslo ir lyderystės akademija „In corpore“. Projekto tikslas – sudaryti galimybę globėjų (rūpintojų) globojamiems bei savo biologinėse šeimose augantiems vaikams dalyvauti kultūrinėse, švietėjiškose, neformalaus ugdymo veiklose, kurios padės plėtoti bendravimą, tarpusavio sąveiką, stiprins vaikų savivertę, ugdys kūrybiškumą. Projektą finansuoja Palangos miesto savivaldybė, skirta  – 1800 Eur.
  • Projektas ,,Bendrauk ir bendradarbiauk 2″ – oficialus projekto vykdytojas Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Palangos Viltis“. Projekto tikslas – įtraukiant asmenis su negalia ir Palangos miesto bendruomenę į įvairias menines užimtumo veiklas ugdyti neįgaliųjų kūrybiškumą, bendruomeniškumą, savirealizaciją bei integraciją. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, skirta 1000 eurų.

Informacija atnaujinta 2019-07-03

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad