Projektinė veikla

       Vykdomi projektai

,,Įkvėpimas augti“

Palangos miesto socialinių paslaugų centras bendradarbiaudamas su sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Palangos viltis“ įgyvendina projektą ,,Įkvėpimas augti“. Projektą finansuoja Palangos miesto savivaldybė. Suma – 625 eurai. Projekto įgyvendinimo trukmė 2021-10-21 iki 2021-12-31.

Sveikatos projektas „Pilnavertė moters 40 + mityba“

Projektas siekia  formuoti  subalansuoto maitinimosi įpročius plečiant moters (40+) valgomų maisto  produktų įvairovę. Praktiniuose seminaruose pateikti maitinimosi sprendimai, kurie turėtų maksimaliai pagerinti moters fizinę ir emocinę sveikatą, padėtų sumažinti nemigą, nutukimą, pasikartojančias viršutinių takų infekcijas. Partneris – Palangos m. socialinių paslaugų centras. Finansuoja Palangos savivaldybe, sveikatos skyrius, skirta  943,00 eur.

,,Visi vaikai mūsų”

Palangos miesto socialinių paslaugų centras bendradarbiaudamas su Palangos LIONS moterų klubu įgyvendina projektą ,, Visi vaikai mūsų”. Projektą finansuoja Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija. Finansavimas- 920 euru.

„Nematoma pojūčių galia“

Palangos miesto socialinių paslaugų centras bendradarbiaudamas su Palangos miesto sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Palangos viltis”, įgyvendina projektą ,, Nematoma pojūčių galia”. Projektą finansuoja Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija. Finansavimas 1000 eurų.

                           

TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“

Palangos miesto socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ ir įdiegė įstaigoje  EQUASS kokybės sistemą dviejose srityse – socialinė priežiūra šeimoms ir dienos socialinė globa institucijoje.

Centras 2019 m. birželio 25 dieną su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru pasirašė dalyvavimo projekte Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą dvejose Centre vykdomose veiklose: socialinė priežiūra šeimoms ir dienos socialinė globa institucijoje.   Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.  Projekto tikslas – didinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.
2021 m. birželio 22 d. Palangos miesto socialinių paslaugų centras gavo EQUASS Assurance sertifikatą ir atitinka visus EQUASS kokybės standartus.   

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

            
 VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS   BEI   PRIEINAMUMO PLĖTRA

2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu„ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405         „Institucinės   globos pertvarka“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ . Oficialus projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai – Palangos miesto savivaldybės administracija, Palangos miesto socialinių paslaugų centras. Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Projekto įgyvendinimui Palangos miesto savivaldybėje skiriama – 37575.00 Eur. su PVM. Projektas bus įgyvendinamas iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Integrali pagalba (socialinės globa ir slauga) namuose

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“  projektui įgyvendinti iki 2019 m. liepos 4 d. Palangos m. socialinių paslaugų centrui buvo skirta iš Europos socialinio fondo lėšų 156 000 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (21.1.4-22) SD-6175, 2019 m. birželio 12 d. raštu Nr. (21.12.15E-22) SD-3034 projektas įgyvendinimas buvo pratęstas iki 2020 m. balandžio 30 d., papildomai skirta 31 200 Eur. 2020 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu Nr. (21.12.15E-22) SD-93 projektas tęsiamas iki 2021 m. lapkričio 30 d., projektui įgyvendinti papildomai skirta iš Europos socialinio fondo 112 920 Eur.

 

Informacija atnaujinta 2021-11-23

Pasidalinkite
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad