Naujienos

"Maisto banko" akcija

2018 m. spalio 19, 20 d. Palangos miesto socialinių paslaugų centro savanoriai dalyvavo „Maisto banko“ organizuojamoje akcijoje. Surinkta 890 vienetų maisto produktų. Širdingai  dėkojame dalyvavusiems.  

Sporto šventė

2018 10 17 dieną dienos socialinės globos paslaugų gavėjai, jų tėvai ir darbuotojai turėjo aktyvią popietė. Sporto šventėje ,,Drąsiai, stipriai, vikriai, sporte su šeima visi drauge“ vyravo puiki nuotaika. Šventės pradžioje visi dalyviai išsitraukė po globojantį angelą, pasiskirstė komandomis ir pasinėrė ,,Giliukai“ ir ,,Audra“ į sportinių užduočių sūkurį. Pirmiausia lavino savo rankytes, paskui pasitikrino savo taiklumą, išmatavo kamuoliais koridoriaus ilgį, pasitikrino, ar dar pažįsta spalvas ir išbandė savo rankų tvirtumą svarmenų pagalba. Ką nuveikė ir kokia nuotaika mus supo [...]

PALANGOS MIESTO SA­VI­VAL­DY­BĖ KVIE­ČIA JUS TAP­TI BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS

Min­tis paim­ti glo­bo­ti be tė­vų mei­lės li­ku­sį vai­ką, ko ge­ro, bent kar­tą yra atė­ju­si į gal­vą daž­nam žmo­gui. Vie­niems tai tė­ra mo­men­ti­nis jaus­mas, ki­ti apie tai gal­vo­ja rim­čiau. Glo­ba – tai ypa­tin­ga do­va­na ir vai­kui, ir šei­mai. Vai­kas tu­ri ga­li­my­bę aug­ti juo be­si­rū­pi­nan­čio­je ir my­lin­čio­je šei­mo­je. Juk glo­bo­ja­mam (rū­pi­na­mam) vai­kui, kaip ir bet ku­riam ki­tam, rei­kia glo­bė­jų (rū­pin­to­jų), pa­si­ry­žu­sių be­są­ly­giš­kai juo rū­pin­tis ir my­lė­ti. Budintis globotojas –  laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir [...]

Paskaita ,,Vaikų globa ir įvaikinimas. Budintis globėjas"

2018 10 03 Palangos miesto viešojoje bibliotekoje vyko paskaita tiems, kurie svarsto, kad galbūt jų namuose atsirastų vietos vaikui, kuriam reikalinga pagalba. Paskaitos metu klausytojai buvo supažindinami su globos formomis: laikinąją, globa, nuolatine globa, budinčio globėjo funkcija ir įvaikinimu. Stengtasi atsakyti į visus klausytojams kilusius klausimus. Tikimės, kad greitu metu mūsų savivaldybėje atsiras asmuo, kuris norės tapti budinčiu globėju.   https://imgur.com/a/tc7BbDK  

Kviečiame į parodą nuo 2018 10 01 iki 2018 10 31

Nuoširdžiai kviečiame Jus apsilankyti Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos interneto skaitykloje nuo spalio 1 iki 31 dienos eksponuojamoje parodoje ,,Spalvų žaismas metų tėkmėje“. Šių darbų autoriai Palangos miesto socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai. Padedami kvalifikuotų darbuotojų, darbų autoriai ieškojo idėjų ir popieriaus lape, berdami smėlio smiltis, sukūrė nuostabius spalvų žaismus. Smėlio smilčių paveikslų technika, tai galimybė išlieti savo pojūčius, jausmus. Tai tarsi meditacija, kur įtampa, stresas, skubėjimas, kasdieniai rūpesčiai nubraukiami lyg smiltys, o įvairių spalvų pagalba išgaunami ornamentai padeda [...]

Sveikinimas

Šiandien, rugsėjo 27-ąją minime Socialinių darbuotojų dieną. Šia diena siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į socialinių darbuotojų vykdomos veiklos svarbą, jų problemas bei profesijos perspektyvas. Ji siejama su šv. Vincento Pauliečio, vargšų globėjo, diena. Nuoširdžiai sveikinu įvairiose veiklos srityse socialinį darbą dirbančius darbuotojus su profesine švente. Dėkoju, kad negailėdami jėgų dirbate sunkų, bet labai reikalingą žmonėms darbą. Kasdien, Jūsų, rankų šilumos ir širdies jautrumo laukia daugybė žmonių. Linkiu džiugios šventinės nuotaikos, neišsenkančios energijos, stiprios sveikatos, begalinės kantrybės, tolerancijos, prasmingų darbų. Tegul išskirtiniu atlygiu, Jums, [...]

Kviečiame tapti Budinčiais globotojais

Kilni ir prasminga atlygintina veikla Kviečiame tapti Budinčiais globotojais ir įprasminti savo gyvenimą laikinai priimant į savo namus vaiką, likusį be tėvų globos Tai asmuo, kuris savo šeimoje, ne ilgiau nei 12 mėnesių laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ir įtėviai. Kas yra budintis globotojas? Veikos forma: Pagal individualios veiklos pažymą. Mėnesio atlygis budinčiam globotojui: 1 vaikas – 1,25 (MMA), vaikas iki 3 metų – 1,5 (MMA), 2 vaikai – 1,5 (MMA), vaikas iki 3 [...]

Ruduo įkvepia meniniams atradimams

Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai ne tik grožisi besikeičiančia gamta, bet taip pat stengiasi save realizuoti meninio užimtumo veiklose. O kur bendrystė, ten vyrauja ir gera nuotaika. Juolab, kad tuoj tuoj, 2018 10 01 sukurti darbeliai bus eksponuojami Palangos miesto viešojoje bibliotekoje. https://imgur.com/a/AQHklOi  

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad