Aktualu

PALANGOS MIESTO SA­VI­VAL­DY­BĖ KVIE­ČIA JUS TAP­TI BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS

Min­tis paim­ti glo­bo­ti be tė­vų mei­lės li­ku­sį vai­ką, ko ge­ro, bent kar­tą yra atė­ju­si į gal­vą daž­nam žmo­gui. Vie­niems tai tė­ra mo­men­ti­nis jaus­mas, ki­ti apie tai gal­vo­ja rim­čiau. Glo­ba – tai ypa­tin­ga do­va­na ir vai­kui, ir šei­mai. Vai­kas tu­ri ga­li­my­bę aug­ti juo be­si­rū­pi­nan­čio­je ir my­lin­čio­je šei­mo­je. Juk glo­bo­ja­mam (rū­pi­na­mam) vai­kui, kaip ir bet ku­riam ki­tam, rei­kia glo­bė­jų (rū­pin­to­jų), pa­si­ry­žu­sių be­są­ly­giš­kai juo rū­pin­tis ir my­lė­ti. Budintis globotojas –  laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir [...]

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad