Atvejo vadyba

Vadovaujanti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2018 m. liepos 4 d. Nr. A1-874 „Dėl įgaliojimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir įstaigos, vykdančios atvejo vadybą“ Centrui suteikti įgaliojimai  vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus Palangos miesto savivaldybėje.
Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Atvejo vadybininkai užtikrina kliento ryšius su pagalbos ir įstaigų tinklais bei koordinuoja skirtingus tinklų komponentus, kad klientui būtų suteikta tinkama pagalba.
Atvejo vadybą sudaro:

 • šeimos poreikių pagalbai vertinimas (socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygiai, vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių vertinimas);
 • pagalbos organizavimas;
 • pagalbos plano sudarymas;
 • pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
 • šeimos stebėsena.

Atvejo vadybininkė Sonata Šiurkutė
Tel.: 8 (460) 48412; mob. tel. 8 (620) 11073; el. paštas: sonata.siurkute@palangosspc.lt
Darbo laikas:

 • I – IV: 8:00 – 16:45
 •  V: 8:00 – 15:30
 • Pietų pertrauka: 12:00 – 12:30

Gintaro g. 34, Palanga

Atvejo vadybininkė Sandra Dimpartaitė-Kavalskė
Tel.:  8 (687) 49001, el. paštas: sandra.kavalske@palangosspc.lt
Darbo laikas:

 • I – IV: 12:30-16:45
 • V : 12:30-15.30

Gintaro g. 34, Palanga

 • SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA ŠEIMOMS

Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, kuriose auga nepilnamečiai vaikai.
Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusio fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; išnaudojimas prekybai žmonėmis; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.
Socialinės priežiūros paslaugų skyrimas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką:

 • Atvejo nagrinėjimo posėdžio metu įvertinus, kad šeimai reikalingos socialinės paslaugos, atvejo vadybininkas savivaldybės Socialinės rūpybos skyriui teikia išvadą sprendimui dėl socialinių paslaugų skyrimo šeimai priimti.
 • Sprendimą dėl socialinių paslaugų šeimoms, kurių deklaruota arba faktinė gyvenamoji vieta yra Palangos miesto savivaldybėje, skyrimo priima Komisija.
 • Socialinės priežiūros paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką teikia socialiniai darbuotojai, darbui su šeima.
 • Atvejo nagrinėjimo posėdžio metu atvejo vadybos procese dalyvaujantys specialistai įvertinę ir nustatę, kad darbo su šeima, patiriančia socialinę riziką, tikslai ir uždaviniai pasiekti, atvejo vadybininkas teikia Socialinės rūpybos skyriui išvadą dėl socialinės priežiūros paslaugų nutraukimo.
 • Šeimai, patiriančiai socialinę riziką, socialinės priežiūros paslaugų teikimas nutraukiamas gavus Komisijos sprendimą.

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas šeimoms
Socialinis darbuotojas socialines paslaugas šeimai teikia padedant ugdyti suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius ir stiprinti motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šioje šeimoje augančių vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą.
Šeimoms teikiamos šios socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos:

 • Informavimo– reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui šeimai;
 • Konsultavimo– socialinio darbuotojo teikiama pagalba, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;
 • Tarpininkavimo ir atstovavimo – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias problemas, tarpininkaujant šeimai dėl pagalbos priemonių, parengiant šeimos nariams kreipianti į įvairias institucijas, įstaigas, organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiunčiant, ir, esant poreikiui, palydint į jas.
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo– padeda tvarkant pinigų apskaitą, apiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.;
 • Paramos organizavimo – (pagal galimybes ir poreikį teikiama parama maisto produktais, parama mokinio reikmėms įsigyti ir pan.)

Darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, metinis veiklos planas 2021
Centro darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas
Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbo su šeima, taikant atvejo vadybą, veiklos plano įgyvendinimas 2020 m.
Darbo su šeima, taikant atvejo vadybą, veiklos planas 2020 m.

Informacija atnaujinta 2021-04-22

Pasidalinkite
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą
Susisiekite
Susisiekite
Iškilo klausimų? Mes čia tam kad padėtume!
Connecting...
Šiuo metu prisijungusių operatorių nėra. Prašome pamėginti vėliau. Arba palikite mums žinutę.
Visi operatoriai užimti. Prašome pamėginti vėliau
:
:
:
Turite klausimų? Parašykite!
:
:
Susirašinėjimo sesija baigėsi.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad